Obszary Badawcze

  • Obszary Badawcze

Prace PAB WIB są realizowane w 5 obszarach badawczych:

  • Ekonomiczna analiza rozwoju sektora bankowego, stabilności banków, otoczenia makroekonomicznego – w tym obszarze przyjmujemy badania w zakresie m.in. wpływu obciążeń zewnętrznych na rozwój banków i stabilności sektora, otoczenia makroekonomicznego sektora, instytucjonalnego rozwoju sektora finansowego oraz ograniczeń dla długoterminowych możliwości finansowania gospodarki.
  • Nowe technologie w sektorze bankowym, cyberbezpieczeństwo banków i systemy płatnicze – w tym obszarze przyjmujemy badania w zakresie m.in. zmian technologicznych w sektorze bankowym oraz możliwości biznesowych wynikających z tych zmian, zastosowania AI i data science w zaawansowanych procesach finansowych, odpowiedzialności banków za dane o klientach i cyberbezpieczeństwo.
  • Prawno-regulacyjne i legislacyjne uwarunkowania działalności sektora bankowego oraz wyzwania wynikające z orzecznictwa sądów krajowych i europejskich – w tym obszarze przyjmujemy badania w zakresie m.in. nowych wymogów prawnych istotnych dla funkcjonowania sektora bankowego oraz źródeł ryzyka prawnego dla działalności banków.
  • ESG i sustainable finance – w tym obszarze przyjmujemy badania w zakresie m.in. zrównoważonych finansów, obowiązków raportowania niefinansowego, finansowania transformacji sektora energetycznego.
  • Prace analityczno-badawcze w zakresie poszczególnych obszarów funkcjonowania banków oraz wskaźników referencyjnych – w tym obszarze przyjmujemy badania w zakresie m.in. rynku nieruchomości i kredytowania hipotecznego, innowacyjności przedsiębiorstw i ich finansowania, oceny popytu na kredyt i barier dostępu do finansowania bankowego oraz reformy WIBOR.

Z raportami wykonanymi w ramach poszczególnych obszarów można zapoznać się klikając na sekcję wybranego obszaru badawczego w zakładce RAPORTY.

00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8 pab@wib.org.pl
X