O Programie

  • O Programie

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

Dostarczamy rzetelnych opracowań

Kładziemy duży nacisk na jakość materiałów powstających w ramach programu.
Prace analityczno-badawcze realizowane są pod kątem możliwości ich praktycznego wykorzystania w celu rozwoju sektora bankowego, podnoszenia poziomu bezpieczeństwa usług oraz poprawy jakości otoczenia, w którym działają banki.

Przyglądamy się aktualnym problemom

Prace programu prowadzone są równolegle w 5 głównych obszarach badawczych.
Identyfikujemy bieżące problemy dla sektora bankowego i proponujemy praktyczne podejście do ich rozwiązania. Staramy się wybiegać w przyszłość, analizując widoczne i kształtujące się trendy.

Łączymy naukę z biznesem

Kładziemy duży nacisk na rozwój współpracy ze środowiskami akademickimi i eksperckimi, poszukując synergii w zakresie zainteresowań badawczych autorów i aktualnych potrzeb sektora bankowego.
Autorzy raportów powstających w ramach programu związani są z czołowymi polskimi szkołami wyższymi.

Dzielimy się wiedzą

Co miesiąc organizujemy bezpłatne webinaria dla uczestników z sektora bankowego.
Podczas spotkań on-line, autorzy raportów programu, pracownicy banków i specjaliści rynkowi wspólnie prezentują analizowane zjawiska, łącząc podejście teoretyczne z praktyką codziennej pracy w świecie finansów.

00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8 pab@wib.org.pl
X